POTENTIALS jest projektem finansowanym przez Komisję Europejską za pośrednictwem Funduszu Badawczego Węgla i Stali, którego celem jest identyfikacja i wykorzystanie wspólnego potencjału zamkniętych kopalń oraz elektrowni węglowych i powiązanych z nimi gałęzi przemysłu dla zainicjowania nowych kierunków rozwoju i pobudzenia wzrostu gospodarczego w regionach pogórniczych znajdujących się w okresie transformacji gospodarczej.

Jednym z głównych rezultatów projektu będą scenariusze zapewniające zrównoważone i skoordynowane wykorzystanie aktywów i zasobów zamkniętych kopalń i elektrowni węglowych, które mogą zostać bezpowrotnie stracone w procesach likwidacji, a które mogą stanowić wartość dla społeczeństwa i gospodarki.

Dotychczasowe prace pozwoliły na zaproponowanie kilku scenariuszy bazowych, tj. np.: wirtualna elektrownia, ekologiczna produkcja wodoru, odzysk surowców ze składowisk pogórniczych, usługi świadczone przy wykorzystaniu akumulatorów, skojarzona gospodarka energetyczna (CHP), małe reaktory modułowe (SMR), czy też kopalnia bitcoinów.
Lista ta jednak nie wyczerpuje wszystkich możliwości, dlatego zwracamy się do Państwa z prośbą o pomoc w tworzeniu nowych scenariuszy.

Propozycje, także w języku polskim, można zgłaszać poniżej. Można je przesyłać anonimowo lub z podaniem podstawowych danych. Mogą one być prezentowane anonimowo lub z podaniem podstawowych danych.

Serdecznie dziękujemy za poświęcony czas i udział w konsultacjach,

Zespół Projektu POTENTIALS.

Konsultacje w sprawie konstrukcji przyszłych scenariuszy skoordynowanego wykorzystania aktywów i zasobów zamkniętych kopalń i elektrowni węglowych

One thought on “Konsultacje w sprawie konstrukcji przyszłych scenariuszy skoordynowanego wykorzystania aktywów i zasobów zamkniętych kopalń i elektrowni węglowych

  • 14 de March de 2022 at 11:41
    Permalink

    Odzysk surowców ze zwałowisk pogórniczych ze szczególnym uwzględnieniem REE
    Zagospodarowanie dawnych terenów pokopalnianych jako atrakcji geoturystycznych oraz ochrona jako zabytki techniki (zwałowiska, szyby, budynki, infrastruktura)

    Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *