Το POTENTIALS είναι ευρωπαϊκό ερευνητικό έργο που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, μέσω του Ταμείου Έρευνας για τον Άνθρακα και τον Χάλυβα (Research Fund for Coal and Steel -RFCS). Το έργο POTENTIALS επιδιώκει να αξιοποιήσει τις κοινές δυνατότητες των χώρων των ανθρακωρυχείων και των σταθμών ηλεκτροπαραγωγής με καύση άνθρακα που βρίσκονται στο τέλος του κύκλου ζωής τους, μαζί με τις στενά συνδεδεμένες βιομηχανίες. Στόχος του έργου είναι η ανάπτυξη νέων οικονομικών δραστηριοτήτων και θέσεων εργασίας στις λιγνιτικές περιοχές που βρίσκονται σε μεταβατικό στάδιο.

Ένα από τα κύρια αποτελέσματα του έργου είναι η πρόταση σεναρίων για την εξασφάλιση μιας βιώσιμης και συνδυαστικής αξιοποίησης των πλεονεκτημάτων των περιοχών και των διαθέσιμων πόρων τους. Αυτά μπορεί να παραλειφθούν κατά τη σταδιακή παύση της λειτουργίας των ανθρακωρυχείων, ενώ η αξιοποίησή τους μπορεί να προσφέρει προστιθέμενη αξία στην κοινωνία και την οικονομία.
Οι εργασίες που έχουν ήδη διεξαχθεί στα πλαίσια του έργου οδήγησαν στην πρόταση διαφόρων σεναρίων οικονομικών δραστηριοτήτων που μπορούν να αναπτυχθούν στις λιγνιτικές περιοχές. Πλεονεκτήματα και αξιοποιήσιμοι πόροι των συγκεκριμένων περιοχών αποδεσμεύονται από τα ανθρακωρυχεία και τους θερμοηλεκτρικούς σταθμούς μετατροπής ενέργειας με καύση άνθρακα κατά την παύση της λειτουργίας τους. Ορισμένα σενάρια που έχουν προταθεί είναι τα ακόλουθα:

1) Εικονικός σταθμός παραγωγής ενέργειας.
2) Μονάδα παραγωγής πράσινου υδρογόνου.
3) Ανάκτηση υλικών από στερεά απόβλητα.
4) Υποστηρικτικές υπηρεσίες μέσω μπαταριών για τη μετάδοση ηλεκτρικής ενέργειας.
5) Μονάδες συμπαραγωγής θερμότητας και ηλεκτρικής ενέργειας (CHP).
6) Μικροί αρθρωτοί αντιδραστήρες (SMR).

Τα παραπάνω σενάρια, ωστόσο, δεν καλύπτουν όλες τις πιθανές οικονομικές δραστηριότητες, γι’ αυτό ζητάμε τη βοήθειά σας στην αναζήτηση νέων προτάσεων.

Μπορείτε να υποβάλετε την πρότασή σας παρακάτω. Οι προτάσεις μπορούν να είναι στη μητρική σας γλώσσα και μπορούν να υποβληθούν ανώνυμα ή όχι.

Σας ευχαριστούμε ειλικρινά για τη συμμετοχή σας στην παρούσα διαβούλευση,

Η ομάδα του έργου POTENTIALS.

Διαβούλευση για μελλοντικά σενάρια αξιοποίησης ανθρακωρυχείων και σταθμών ηλεκτροπαραγωγής με καύση άνθρακα

3 thoughts on “Διαβούλευση για μελλοντικά σενάρια αξιοποίησης ανθρακωρυχείων και σταθμών ηλεκτροπαραγωγής με καύση άνθρακα

 • 9 de March de 2022 at 13:06
  Permalink

  The installation of wind turbines on solid waste piles is a possible scenario for the utilisation of coal mine sites and coal-fired power plants. Following a study of the stability of the heaps and the completion of the necessary stabilisation work, wind turbines can be installed to harness the wind energy of the area. A recreational park can be created in the remaining area of the power plant, which will meet its energy needs through the wind turbine system. The rest of the energy produced will be forwarded to the electricity distribution network.

  Reply
 • 10 de March de 2022 at 09:45
  Permalink

  Μία πιθανή οικονομική δραστηριότητα που μπορεί να αναπτυχθεί σε πρώην εξορυκτική περιοχή είναι η δημιουργία μιας μονάδας παραγωγής ενέργειας μέσω βιομάζας. Ανθρακωρυχεία που βρίσκονται κοντά σε αγροτικές περιοχές θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν λόγω της πληθώρας οργανικής ύλης η οποία προέρχεται από την κτηνοτροφική και γεωργική δραστηριότητα. Επιπρόσθετη ποσότητα βιομάζας μπορεί να συλλεχθεί από αστικά ή βιομηχανικά λύματα. Η βιομάζα που συγκεντρώνεται από όμορες περιοχές θα αξιοποιείται για παραγωγή ενέργειας μέσω καύσης. Πιθανή συνέργεια αυτής της δραστηριότητας είναι η ανάπτυξη καλλιεργήσιμης έκτασης στον ευρύτερο χώρο του ορυχείου, με σκοπό την αποκατάσταση της περιοχής και την παραγωγή επιπλέον ποσότητας βιομάζας.

  One possible economic activity that could be developed in a former mining area is the creation of a biomass power plant. Coal mines located close to rural areas could be exploited due to the abundance of organic matter derived from livestock and agricultural activity. Additional biomass could be collected from municipal or industrial wastewater. Biomass collected from adjacent areas will be used for energy production through combustion. A possible synergy of this activity is the development of farmland in the wider mine area, in order to rehabilitate the area and produce additional biomass.

  Reply
 • 17 de March de 2022 at 10:57
  Permalink

  Καλλιέργεια ενεργειακών φυτών (Αγριαγκινάρα)
  Προτείνεται η καλλιέργεια ενεργειακών φυτών στην περιοχή των εγκαταστάσεων του ανθρακωρυχείου. Η αγριαγκινάρα (Cynara cardunculus) αποτελεί ένα είδος ενεργειακού φυτού που θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί λόγω της άριστης ανταπόκρισής του στο μεσογειακό κλίμα. Η συγκεκριμένη καλλιέργεια θα μπορούσε να αξιοποιηθεί για παραγωγή ενέργειας, χρησιμοποιώντας τμήματα των ήδη υπαρχόντων εγκαταστάσεων όπως είναι η σύνδεση με το δίκτυο διανομής ηλεκτρικής ενέργειας. Επιπλέον, προτείνεται η κατασκευή μονάδας ελέγχου και επεξεργασίας υδάτων με σκοπό τη χρήση του νερού από το πλημμυρισμένο μεταλλείο για την άρδευση των καλλιεργειών. Το νερό θα υπόκειται σε διαδικασία απορρύπανσης και καθαρισμού από βλαβερές ουσίες προκειμένου να αξιοποιείται στην κάλυψη των αρδευτικών αναγκών των καλλιεργειών.

  Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *